Detalizētu rasējumu sagatavošana

Detalizēti rasējumi tiek izstrādāti pēc mērīšanas.
Uzņēmuma “VABEN”speciālisti piedalās rasējumu izstrādāšanā. Izstrādes procesā tiek ņemti vērā šādi pēc mērīšanas iegūtie dati:

  • pamatnes izmērs;
  • detaļu piesaistīšana pie pamatnes;
  • montāžas rasējums;
  • montāžas rasējuma detalizācija;
  • fotogrāfiskais izvietojums (marmora flīzēm);
  • vizualizācija.

Uzņēmums “VABEN” visus posmus veic operatīvi, bet vienlaikus neietekmējot izpildāmo darbu kvalitāti. Mērīšanas laikā uzņēmuma speciālisti ņem vērā un atzīmē ne tikai mērāmās pamatnes laukumu, bet arī tās uzbūves īpatnības.

Pēc mērīšanas, rasējumu ar sīkiem aprakstiem, samazināšanas, piezīmju un detalizācijas darbu pabeigšanas tie tiek nodoti klientam saskaņošanai. Kad rasējumi ir saskaņoti, tie tiek nodoti ražošanai, pēc kuras seko izstrādājuma izgatavošana, kā arī montētājiem, kuri saskaņā ar šo sīki izstrādāto informāciju bez kļūdām izveido nepieciešamo jau objektā uz vietas.

 

Spirālveida kāpnes

Spirālveida kāpnes Spirālveida kāpnes Spirālveida kāpnes

 

Galerija
 

 

Stūra kāpnes

Stūra kāpnes

 

Galerija
 

 

Portāls

Portāls Portāls

 

Galerija
 

 

Mozaīkas

Mozaīkas

 

Galerija
 

 

Fasāžu apšūšana

Fasāžu apšūšana